sâmbătă, 31 mai 2014

OXFORD BAD DICTIONARY

 

Dicționarul OXFORD 

 

 

 

  

 

  Oxford dictionary is translated excellent
Gheorghe Vasilescu
It has 870 pages
Missing some important concepts such as:
" Consciousness" , but appears the term " constipation " , on page 180,
Missing also the concept of " recklessness," the most important within psychoanalysis , but appears on page 762 of the subconscious concept that confuse the unconscious and defines it as if it were unconscious.
The subconscious can not and should not be confused with the unconscious or conscious as something else is qualitatively different than those two !
 On page 412 defines incompetence
"Incompetent term used to describe a state of failure , usually the cervix , which may make abortions spontane.Sinonim : istmico - cervical insufficiency "
Of course we like the definition of incompetence since it refers only to women - joke .

Perhaps the writer is sexist ! Mean a "custom " stupid ...
Definitely have to specify something like gives us a simple description within but not characterized phrase like " incompetence organ" , only then would it have anything right ...
On the other hand lacks the term " conscience" appears on page 180 , however, the concept of " constipation " we have already constipated ...
The definition of mental on page 653, there is a sentence, if written by a five year old , and I quote :
"Psychic soul, mind , mental functioning ( as opposed to physical individual) ."
Deep ! Wanted subconscious ! Bringer Reward !
Further writes on page 762 that is so unconscious that it merges again with the unconscious , which is very serious , if not evidence of unconsciousness and does not describe all the terms conscious and unconscious .
When " IN" which should appear unconscious concept appears well explained concept
 " Incontinence "
Exactly famous OXFORD Medical dictionary missing terms CONSCIOUS and UNCONSCIOUS!
Has other shortcomings, missing important terms and JUISARE , CLIMAX , sexuality, etc DELIVERY
In general dictionary definition is good for biology and weak or downright wrong for psychiatry, psychology and psychoanalysis !

 

  Oxford Medical Dictionary missing term neuropsychological instead find definition (discipline) Neuropsychiatry.
Perhaps the authors thought that psychiatry would require more neurons than currently benefiting psychology ...For definition see subconscious and Psychogies
Source:
http://www.psychologies.ro/cuvant/subconstient
" Psychologies Subconscious
Time appeared unconscious psychology of the nineteenth century and which are designated psychophysiological and psychological phenomena and qualities not persist permanently in the sphere of consciousness but can easily step selectively and its threshold in relation to the circumstances .
It's kind of consciousness latent potential which is lower , but coexist with and serves a clear conscience .
Unlike the deep areas of the unconscious , the subconscious is in relationship compatibility consciousness and it is easily accessible .
The fact is that the subconscious has been trained by S. Freud preconsciously and the conflict between the conscious and the unconscious , subconscious showed that occupies the position of consciousness , taking part in the repression of unconscious impulses . These are filtered through the subconscious and only some reach consciousness.
Also, only some of the formations of consciousness, being filtered through the subconscious get to be incorporated and processed in the unconscious sphere .
Consequently , although the subconscious is presented as a backup and potential sub consciousness and also as postconstiinta and preconstiinta , on the other hand is presented as a non-confrontational and transparent unconscious , there is no reason to integrate these subsystems into one of the two polar systems , but must recognize the existence of relatively autonomous subconscious way that term or transient mediators and between conscious and unconscious . "
Dicționarul Oxford este tradus excelent
de GHEORGHE VASILESCU
Are 870 de pagini
Lipsesc unele concepte importante precum :
”CONȘTIINȚĂ ”,însă apare termenul de ”constipație”-la pagina 180,
lipșește de asemenea și conceptul de  ”INCONȘTIENT” ,cel mai important termen al psihanalizei,însă apare la pagina 762 conceptul de subconștient pe care îl confundă cu inconștientul și îl definește ca și când ar fi inconștient.
Subconștientul nu poate și nu trebuie confundat cu inconștientul sau cu conștientul întrucât este cu totul altceva calitativ diferit decât cele două!
 La pagina 412 definește astfel incompetența
”INCOMPETENȚĂ termen utilizat pentru a caracteriza o starea de insuficiență,de obicei a colului uterin,care poate condiționa avorturi spontane.Sinonim :insuficiență istmico-cervicală”
Binențeles ne place definiția termenului de incompetență întrucât se referă doar la femei-joke.
Probabil cel care l-a scris este misogin!Adică un ”obicei”prost...
În mod sigur trebuia să precizeze ceva precum ne oferă descrierea nu a unui simplu termen ci  caracterizează  o sintagmă de genul”incompetența de organ”,abia atunci ar ar fi avut ceva dreptate...
Pe de altă parte lipsește termenul de ”CONȘTIINȚĂ” însă apare la pagina 180 conceptul de ”constipație”,deja ne-am constipat...
La definirea conceptului de PSIHIC  ,la pagina 653,apare o frază ,parcă scrisă de un copil de cinci ani, citez:
”psihic sufletul, mintea;funcționarea mentală(spre deosebire de cea fizică a individului)” .
Adânc!Căutăm subconștient!Aducătorului recompensă!
Mai departe scrie deci la pagina 762 ce este subconștient pe care-l confundă repet cu inconștientul,ceea este foarte grav ,dacă nu chiar dovadă de inconștiență și nu descrie deloc termenii CONȘTIENT și INCONȘTIENT.
La ”IN” unde ar fi trebuit să apară conceptul de inconștient apare bine explicat conceptul de
 ”INCONTINENȚĂ”
Exact în celebrul dicționar medical OXFORD ,lipsesc termenii CONȘTIENT și INCONȘTIENT!
Mai are și alte lipsuri ,lipsesc termeni importanți precum JUISARE,CLIMAX,SEXUALITATE,REFULARE etc
În general dicționarul are definiții bune pentru biologie și slabe sau de-a dreptul greșite pentru psihiatrie ,psihologie și psihanaliză!

 În OXFORD MEDICAL  DICTIONARY lipsește termenul de NEUROPSIHOLOGIE în schimb găsim definiția conceptului(disciplină )de NEUROPSIHIATRIE.
Probabil autorii s-au gândit că psihiatria ar avea  nevoie mai mare de neuroni decât beneficiază la ora actuală psihologia...

 Pentru definiția subconștientului vezi și Psychogies
Sursa:
http://www.psychologies.ro/cuvant/subconstient
”Psychologies SUBCONSTIENT
SUBCONSTIENT Termen aparut in psihologia secolului al XIX-lea si prin care sunt desemnate fenomenele si insusirile psihofiziologice si psihice ce nu persista permanent in sfera constiintei dar pot pasi selectiv si cu usurinta pragul acesteia in raport cu imprejurarile.
Este un fel de constiinta latenta si potentiala, care este inferioara, dar coexista cu si deserveste constiinta clara.
Spre deosebire de sferele profunde ale inconstientului, subconstientul se afla in relatii de compatibilitate cu constiinta si este facil accesibila acesteia.
Fapt este ca subconstientul a fost calificat de S. Freud ca preconstient, iar in conflictul dintre constient si inconstient, s-a aratat ca subconstientul se situeaza pe pozitiile constiintei, participind la refularea pulsiunilor inconstiente. Acestea sunt filtrate prin subconstient si numai unele ajung la constiinta.
De asemenea, numai unele din formatiunile constiintei, fiind filtrate prin subconstient, ajung sa fie incorporate si transformate in sferele inconstientului.
In consecinta, desi subconstientul se prezinta ca rezerva si subsistem potential al constiintei si totodata ca postconstiinta si preconstiinta, iar pe de alta parte se prezinta ca un inconstient nonconflictual si transparent, nu avem motive sa integram acest subsistem in vreunul din cele doua sisteme polare, ci trebuie sa recunoastem existenta relativ autonoma a subconstientului ca termen sau modalitate mediatorie si tranzitorie intre constient si inconstient. ”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu